Regulamin promocji

„Przy zakupie dowolnego odkurzacza centralnego od aeroVac– zestaw sprzątający Electro Comfort 9 metrów -50% taniej!”

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy Santech Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.
 4. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.
 5. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest rabat wynoszący 50% na zakup zestawu sprzątającego Electro Comfort 9 metrów. Rabat otrzymuje uczestnik promocji przy zakupie produktu promocyjnego opisanego w p. 6 i 7.
 6. Promocja polega na przyznaniu prawa do zakupu po obniżonej cenie zestawu sprzątającego EC9 każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego
 7. Promocja dotyczy modeli jednostek centralnych Split, Compact, Tecno Revolution, T-Smart, TC2000, Tecno Style, za wyjątkiem modeli Mini oraz SR
 8. Rabat zostanie automatycznie naliczony przy jednoczesnym zakupie jednostki centralnej wymienionej w p. 7 oraz zestawu sprzątającego Electro Comfort 9 metrów.
 9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również zakupiony z promocyjnym rabatem zestaw Electro Comfort 9 metrów.
 10. Promocja rozpoczyna się od 2 marca 2020 roku i trwa do 30 kwietnia 2020 roku.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 12. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Regulamin jest dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.aerovac.pl.