Regulamin promocji
„Dodatkowe 5 lat gwarancji w prezencie”

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy
  Santech Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.
 4. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.
 5. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest przedłużenie pełnej gwarancji o dodatkowe 5 lat dla modelu jednostek opisanego w punkcie 7.
 6. Promocja polega na przyznaniu prawa do przedłużonej gwarancji każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego wraz z zestawem sprzątającym Electro Comfort 9 metrów.
 7. Promocja dotyczy modeli jednostek centralnych Tecno Style.
 8. Uczestnik otrzyma kartę gwarancyjną z łączną gwarancją 10 lat, wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup premiowany.
 9. Dodatkowa gwarancja obejmuje jednostkę centralną Tecno Style. Zestaw sprzątający Electro Comfort zostaje sprzedany ze swoją standardową gwarancją- 2 lata.
 10. Promocja rozpoczyna się od 7 stycznia 2020 roku i trwa do 29 lutego 2020 roku.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 12. Uczestnik nie ma możliwości wymiany przedłużonej gwarancji na jej ekwiwalent pieniężny.
 13. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.aerovac.pl.