Regulamin promocji

„Przy zakupie dowolnego odkurzacza centralnego typu Tecno Revolution  lub Tecno Prime z zestawem sprzątającym Elektro Comfort 9 m.  – separator popiołu Spider XS -w promocyjnej cenie 59 zł netto.”

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy Santech Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.
 4. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.
 5. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest separator popiołu Spider XS w promocyjnej cenie 59 zł netto. Promocja przyznawana jest za zakup odkurzacza centralnego wraz z zestawem sprzątającym Electro Comfort 9 metrów. Rabat otrzymuje uczestnik promocji przy zakupie produktu promocyjnego opisanego w p. 6 i 7.
 6. Promocja polega na przyznaniu prawa do zakupu po obniżonej cenie separatora popiołu Spider XS każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego wraz z zestawem sprzątającym Electro Comfort 9 metrów.
 7. Promocja dotyczy modeli jednostek centralnych Tecno Revolution oraz Tecno Prime.
 8. Rabat zostanie automatycznie naliczony przy jednoczesnym zakupie jednostki centralnej wymienionej w p. 7 oraz zestawu sprzątającego Electro Comfort 9 metrów i separatora popiołu Spider XS. 
 9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również zakupiony z promocyjnym rabatem separator popiołu Spider XS. 
 10. Promocja rozpoczyna się 4 września 2020 roku i trwa do 30 listopada 2020 roku.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 12. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Regulamin jest dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.aerovac.pl