Regulamin promocji lipiec-sierpień

Przy zakupie odkurzacza Tecno Style– zestaw sprzątający EC9 za połowę ceny!

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy Santech Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Uczestnictwo w promocji wymaga podaniu kodu „STYLE50” podczas składania zamówienia
 4. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.
 5. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.
 6. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest rabat wynoszący 50% na zakup zestawu sprzątającego Electro Comfort 9 metrów. Rabat otrzymuje uczestnik promocji przy zakupie produktu promocyjnego opisanego w p. 7 i 8.
 7. Promocja polega na przyznaniu prawa do zakupu po obniżonej cenie zestawu sprzątającego EC9 każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego oraz poda wymagany kod przedstawiony w p.3
 8. Promocja dotyczy modeli jednostek centralnych  Tecno Style, za wyjątkiem modeli Mini
 9. Rabat zostanie automatycznie naliczony przy jednoczesnym zakupie jednostki centralnej wymienionej w p. 8 oraz zestawu sprzątającego Electro Comfort 9 metrów.
 10. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również zakupiony z promocyjnym rabatem zestaw Electro Comfort 9 metrów.
 11. Promocja rozpoczyna się od 1 lipca 2020 roku i trwa do 31 sierpnia 2020 roku.
 12. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 13. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. Regulamin jest dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.aerovac.pl.