Regulamin promocji „Dwa zestawy w cenie jednego!””

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy
  Santech Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.
 4. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.
 5. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest drugi zestaw sprzątający ElectroComfort 9 metrów przekazywany za 1 zł, zwany dalej Gratisem, który uczestnik promocji otrzymuje przy zakupie produktu promocyjnego opisanego w p. 6 i 7 oraz po podaniu kodu „DWAZESTAWY”
 6. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego gratisu każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego wraz z zestawem sprzątającym Electro Comfort 9 metrów.
 7. Promocja dotyczy modeli jednostek centralnych Tecno Prime 
 8. Uczestnik otrzyma gratis wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup premiowany
 9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany Gratis w stanie niezmienionym.
 10. Promocja rozpoczyna się od 1 lutego 2021 roku i trwa do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów gratisów.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 12. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Gratisu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 13. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.aerovac.pl.