Regulamin promocji

 

„Gniazda ssawne oraz automatyczne szufelki za 1zł”

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej firmy lub osoby, która jest pełnoletnim klientem firmy
  Santech Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Organizatorem promocji jest firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomaszowskiej 2.
 4. Celem promocji jest promowanie marki aeroVac.
 5. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem są gniazda ssawne LS oraz automatyczne szufelki VP przekazywane za 1 zł, zwane dalej Pakietem gratisów, które uczestnik promocji otrzymuje przy zakupie produktu promocyjnego opisanego w p. 7, 8 i 9.
 6. Pakiety gratisów dostępne są w dwóch wersjach: Pakiet 1 oraz Pakiet 2. Pakiet 1 obejmuje 4 gniazda ssawne LS oraz 1 automatyczną szufelkę VP. Pakiet 2 obejmuje 6 gniazd ssawnych LS oraz 2 automatyczne szufelki VP.
 7. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego Pakietu gratisów każdemu uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu jednostki centralnej odkurzacza centralnego wraz z zestawem sprzątającym Electro Comfort 9 metrów.
 8. Pakiet 1 dotyczy jednostek centralnych o dedykowanej powierzchni sprzątania do 250 m2, tj.: Tecno Revolution 150 oraz 250, T-Smart 250, TC2000 S150 oraz M200, Tecno Style 150 oraz 250
 9. Pakiet 2 dotyczy jednostek centralnych o dedykowanej powierzchni sprzątania powyżej 250 m2, tj.: Split (wszystkie modele), Compact (wszystkie modele), Tecno Revolution 350 oraz 450, T-Smart 350, TC2000 B300, B400 oraz B500, Tecno Style 350 oraz 450
 10. Gniazda oraz szufelki przekazywane w Pakiecie gratisów dostępne są w kolorach białym oraz kremowym. Jeżeli Uczestnik podczas zamówienia nie określi koloru, przekazywane zostają elementy w kolorze białym.
 11. Uczestnik otrzyma pakiet gratisów wraz z zamówieniem, którego dotyczył zakup premiowany.
 12. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany Pakiet gratisów w stanie niezmienionym.
 13. Promocja rozpoczyna się od 1 maja 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów pakietów gratisów.
 14. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 15. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Pakietu gratisów na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 16. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.aerovac.pl.